Funderingar  
    Hem
Funderingar
Funderingar och idéer om "smått och gott"
Avel
Om svensk islandshästavel, del 1
(mars 2005)
Om svensk islandshästavel, del 2
(mars 2005)
Del 1 och 2 har även publicerats i förbundstidningen "Islandshästen" våren 2005.
Om svensk islandshästavel, del 3 (mars 2007)
Här kommer så småningom ytterligare funderingar och idéer om förbättringar av avelsarbetet. Är det någon som vill diskutera vidare angående islandshästavel, så kontakta oss gärna, e-postadress finns under "Kontakta oss" i menyn till vänster.
Björk från Kalvsvik